Een warme, zorgzame gemeente

'Samen' is en blijft ons sleutelwoord. Problemen worden samen opgelost, uitdagingen samen aangepakt. En dit met respect voor elkaar en elkaars identiteit.

Pittem wordt gemaakt door de mensen die er wonen, organisaties die actief zijn en door het lokale warme beleid.

Wonen

 • Mogelijkheid creeëren voor private verkavelingen: Bekkemeers (Meulebekestraat - Lafaut Projects), Koevoet (Tieltstraat - Hyboma), inbreidingsproject Centrum Noord Egem (Dumobil), site Bowling (Tieltstraat - Lafaut Projects) ✔ 
 • Uitbreiding van sociale huisvesting (i.s.m. Helpt Elkander) in Egem en het behoud van de noodwoning ✔
 • Opmaak van een nieuwe RUP met betrekking tot de woonkwaliteit van het dorpscentrum (i.s.m. WVI) ✔ 
 • Verdere ontwikkeling van de woonwinkel in samenwerking met Tielt, Wingene, Meulebeke, Dentergem en Ruiselede ✔

Gezinnen maximale kansen geven

 • Leefbare woonruimtes ontwikkelen om nieuwe gezinnen aan te trekken ✔
 • Mogelijkheid blijven geven om aanleg van nieuwe verkavelingen en sociale huisvesting in beide dorpskernen mogelijk te maken, ook naar de toekomst toe ✔
 • Laagdrempelige ontmoeting met nieuwe inwoners (ontbijt) behouden ✔ 
 • Oprichting Huis van het Kind (in samenwerking met Wingene, Meulebeke, Ruiselede) en met steun van Kind & Gezin ✔
 • Buitenschoolse schoolopvang i.s.m. Ferm ✔
 • Behoud van het Lokaal Overleg Kinderopvang  ✔
 • Activering van de brugfiguur als aanspreekpunt voor kinderarmoede/kansarmoede in beide vrije basisscholen ✔
 • Organiseren van infoavonden rond gezinsgerelateerde onderwerpen (opvoeding, kinderbijslag ...) ✔
 • Behoud van de gemeentelijke geboortepremie ✔ 
 • Aanplanting van het geboortebos in samenwerking met Gezinsbond Pittem en Gezinsbond Egem op diverse locaties ✔
 • Veilige schoolomgevingen verder uitbouwen, creëren en behouden ✔

Aandacht voor onze jeugd

 • Organisatie en uitbreiding van de speelpleinwerking in vakantieperiodes ✔
 • Jaarlijkse organisatie van Dag van het Kind  ✔ 
 • Behoud van de lokale afdeling van de Stedelijke Kunstacademie Tielt (muziek en woord) ✔
 • Jeugdraad als klankbord van de jongeren in onze gemeente ✔
 • Organisatie van diverse activiteiten met betrekking tot onze jongeren door de Jeugddienst ✔
 • Jeugdbeleid verder uitbouwen ✔
 • Veilige schoolomgevingen creëren ✔ 
 • Totale subsidiebedrag ten behoeve van onze verenigingen verhogen met 10 % ✔
 • Jaarlijkse kampsubsidie ✔

Zorgen voor elkaar

 • Aanleg van diverse voetgangerscirkels in onze beide dorpskernen ✔ (we blijven deze voetgangerscirkels stelstelmatig uitbreiden).
 • Oprichting van een dagverzorgingscentrum (CADO) in samenwerking met Familiehulp ✔ (sinds mei '24 nieuwe locatie op Markt 2)
 • Ondersteuning van diverse sociale projecten: zorgwonen in samenwerking met Villa Vip (Schuiferskapellestraat)  ✔
 • Ondersteuning van diverse sociale projecten bv. meerjarenplan Sint Jozefskliniek ...  ✔
 • Verdere uitbouw van het woonzorgcentrum Sint Remigius (o.a. lokaal dienstencentrum) (voorbereiding in laatste fase) 
 • Mogelijkheid geven tot de bouw van een privaat woon- en zorgcentrum VZW Ter Koolken (Muizebeekstraat) ✔ 
 • Samenbrengen van senioren op diverse activiteiten (sportactiviteiten, seniorennamiddag tijdens de kermis ...) ✔
 • Vrijwilligerswerk verder stimuleren en ondersteunen op diverse manieren ✔  (oa via het platform Pittem Vrijwilligt)