Een belevingsgemeente

We investeren in de veerkracht van inwoners, netwerken en verenigingen. We investeren in de verbindingen tussen onze inwoners en geven hen de kans voluit van Pittem en Egem te genieten.

✔ = gerealiseerd

Mensen kansen geven om elkaar te ontmoeten

 • Renovatie van het Dienstencentrum zodat het ook opengesteld kan worden voor particulieren. ✔
 • Renovatie en uitbreiding van een nieuwe ontmoetingsruimte op de site van de oude jongensschool (Eikeldreef). ✔
 • Modernisering van CC. Het Buurthuis. ✔
 • Gemeentelijke zalen worden tegen lage tarieven beschikbaar gesteld voor onze talrijke verenigingen. ✔
 • (Logistieke) ondersteuning van activiteiten en evenementen. ✔
 • Uitbouw van de Bib Pittem als dynamisch kenniscentrum en ontmoetingsplaats.  ✔
 • Partner blijven van onze verenigingen. ✔
 • Ondersteunen en aanmoedigen van het vrijwilligersnetwerk. ✔
 • Ontmoetingsplekken creëren. ✔

Bruisende gemeente

 • Subsidies behouden én verhogen voor (sport)verenigingen. ✔ 
 • (Logistieke) ondersteuning van onze verenigingen. ✔ 
 • Totale subsidiebedrag verhogen met 10 % om onze verenigingen nog meer financieel te kunnen ondersteunen. ✔
 • Ondersteuning en verdere uitbouw van Sint-Germanusfeesten, Zotte Maandagfeesten en de Saladekermis. ✔
 • Ondersteuning van diverse culturele evenementen. ✔
 • Aanreiken van een platform voor de aankondiging van activiteiten (UIT-kalender) via onze gemeentelijke website. ✔
 • Overzicht van de verenigingen in onze gemeente beschikbaar stellen via de website. ✔
 • Verenigingen de kans geven evenementen aan te kondigen via de UIT-kalender en de infoschermen in beide dorpskernen. ✔ 
 • Ondersteunen en aanmoedigen van het vrijwilligersnetwerk. ✔
 • Organisatie van de Dag van de Vrijwilliger rond 29 februari. ✔

Sport en vrije tijd

 • Masterplan sport met o.a. de renovatie of herinrichting van de sportsite, (de bouw nieuwe sporthal werd on hold gezet omwille van de stijgende prijzen maar het masterplan werd verder uitgewerkt zodat wanneer de mogelijkheid zich er toe leent, meteen gestart kan worden).  
 • Aanleg en onderhoud van (nieuwe) sportinfrastructuur. ✔ (aanleg kunstveld in uitvoering mei '24, mobiele kleedkamers komen eraan)
 • Diverse sportinitiatIeven verder uitbouwen (bv. duathlon, samenwerking met Fedes ...). ✔ 
 • Reconversie van de site Ampe/Wienerberger in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen tot een groene omgeving. (in ontwikkeling)
 • Uitbreiden van het trage wegennetwerk als fiets- en wandelroute. ✔
 • Aanbieden van nieuwe fiets- en wandelroutes in samenwerking met Westtoer. ✔
 • Modernisering van het F. Verbiestcentrum in samenwerking met Westtoer (digitalisering en interactiever maken).  ✔
 • Deelname aan de Erfgoedapp in samenwerking met Faro rond Ferdinand Verbiest. ✔
 • Nieuwe mogelijkheden en impulsen op vlak van recreatie aanbieden.  ✔
 • Verdere uitbouw van Bib Pittem. ✔