Corona ... we lieten jullie niet in de steek!

Het corona-virus dwong het gemeentebestuur tot het treffen van ongeziene maatregelen, noodzakelijk om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen.

We lieten jullie niet in de steek en namen heel wat maatregelen. Je kon op ons rekenen!

Algemene beheersing van de corona-crisis

 • Oprichting gemeentelijke crisiscel
 • Oprichting centraal meldpunt en coördinatie vrijwilligerswerk
 • Financiële bijdrage opstart schakelzorgcentrum Ter Deeve (opvang extra patiënten indien capaciteit ziekenhuis onvoldoende is)
 • Medewerking regionale task force huisartsenkring

Inwoners

 • Opstart van een gemeentelijke informatielijn via diverse kanalen (website, facebookpagina, infoschermen ...)
 • Huis-aan-huis-bedeling van infobrieven omtrent genomen maatregelen
 • Videoboodschappen van de burgemeester aan de bevolking
 • Aangepaste dienstverlening gemeentelijke administratieve diensten
 • pro-actieve contacten met cliënten Sociaal Huis om te polsen naar hun noden
 • Telefoonketting 80-jarigen
 • Opstart afhaaldienst bibliotheek
 • Verspreiden van gratis mondmaskers per inwoners
 • Plaatsen container aan gemeentehuis voor inzameling zelfgenaaide mondmaskers (voor zorgverleners)

Lokale handelaars en ondernemers

 • Verspreiden van vloerstickers om de social distance te garanderen en veilig te kunnen winkelhieren
 • Lancering Koop lokaal platform op gemeentelijke website
 • Informeren van de getroffen maatregelen en tegemoetkomingen van hogere overheden

Verenigingen

 • Financiële korting van 50 % van huur gemeentelijke zalen tijdens geldende nationale maatregelen
 • Corona-proof inrichting gemeentelijke zalen
 • Gratis ontlenen van ontsmettingszuilen
 • Invoering van gemeentelijke drive-in-afhaalpunten met bijhorende logistieke ondersteuning (als alternatief voor huis-aan-huisleveringen)
 • Informatiebrochure coronaproof organiseren van activiteiten
 • Draaiboek en sjabloon risico-analyse voor organiseren van activiteiten
 • Financiële ondersteuning vanuit het Noodfonds (130 % bovenop de bestaande subsidie)
 • Eenmalige subsidie (totaal budget 5.000 EUR) voor nieuwe initiatieven en opstart nieuwe verenigingen
 • Eénmalige financiële toelage voor jeugdverenigingen die een jeugdkamp organiseren (30 % van de totale kampsubsidies)
 • Opstart project Voluntaris
 • Stimuleren van de UIT-kalender die op de gemeentelijke website verschijnt
 • Opstart vrijwilligersplatform Pittem Vrijwilligt

Gezinnen en schoolgaande jeugd

 • Voor- en naschoolse opvang ter ondersteuning van werkende ouders en onze vrije basisscholen
 • Gratis ter beschikking stellen van gemeentelijke zalen voor heropstart van het onderwijs in onze vrije basisscholen
 • Digitale speelpleinwerking tijdens paasvakantie
 • Ter beschikking stellen van de gemeentelijke ruimtes voor studenten op corona-proof manier
 • Terugbetaling geannuleerde lessenreeksen aangeboden door de sportdienst
 • Aanmoediging om te blijven bewegen via nieuwe wandelroutes (wekelijks) en deelname 10.000 stappen clash tussen verschillende gemeentes

Bewoners van het WZC

 • Opstart babbeltuin voor de bewoners en hun familie
 • Digitaliseren contacten met familie via tablets

We besloten verder in te zetten op ...

Pittem helpt

 • Deelname aan het vrijwilligersplatform (vzw Vlaamse Steunpunt Vrijwilligerswerk) waar organisaties, verenigingen en inwoners vrijwilligerswerk kunnen aanbieden of terugvinden

Mentale gezondheid

 • Verdere samenwerking met externe partners voor het creëren van een aanbod voor psychosociale gezondheidsdetectie en -preventie
 • Activiteiten in de week van de geestelijke gezondheidszorg (oktober)

Aandacht voor ouderen

 • Versterken en uitbreiden van de vrijwilligerswerking in het WZC Sint-Remigius.
 • Ondersteunen van ouderenverenigingen om hun werking terug op te starten
 • Ontwikkeling van een ouderentoets waarbij senioren betrokken worden in de manier waarop we elke senior kunnen bereiken en betrekken bij diverse activiteiten
 • Vervolg op de succesvolle belcampagne waarbij alle 80-plussers in onze gemeente gecontacteerd worden

Aandacht voor de kwetsbaren

 • Brugfiguur als link tussen school, ouders en gemeentelijke diensten
 • Vastleggen van een sociaal bufferbudget voor crisissteun aan kwetsbare gezinnen. 
 • Materiële ondersteuning voor de Kapstok wordt vervangen door een vaste financiële steun van 5.000 EUR/jaar.
 • Uitbreiding sociaal tarief onderzoeken.

Aandacht voor kinderen en jongeren

 • Telefonische en chatdiensten zichtbaar plaatsen op de gemeentelijke website. Promoten van de gratis werkingen van TEJO en de kinder- en jongerentelefoon AWEL.
 • Verdere uitwerking van het jeugdaanbod.
 • Coachen van de jongerenverenigingen in hun zoektocht naar de invulling van jeugdkampen volgens de geldende maatregelen.
 • Opstart groepsaankoop voor handgeld, mondmaskers, zeep, handschoenen ...

Aandacht voor verenigingen

 • Corona-proof inrichting van de gemeentelijke zalen met het nodige materiaal (bv. ontsmettingszuilen).
 • Coördinatie van een kalender om in de eerste maanden na corona te zorgen dat alle verenigingen een plaatsje vinden voor hun activiteiten.
 • Vervroegde uitbetaling van subsidies.

Aandacht voor buurtwerking

 • Invoering van de financiële toelage voor buurtcomités van 125 EUR (Pittembon)
 • Promotie speelstraten.
 • Ontwikkeling speelweefselplan.

Aandacht voor sport en beweging

 • Overzicht op de website van de wandel- en looproutes, trage wegen, speelmogelijkheden, erfgoed ...
 • Alternatief voor geannuleerde sportactiviteiten
 • Plaatsing van fitnesstoestellen rond het WZC Sint-Remigius

Aandacht voor dienstverlening

 • Deel van de gemeentelijke dienstverlenging blijft op afspraak verlopen om de social distancing te garanderen.
 • Uitbreiding en verdere optimalisering van het digitaal loket.
 • Maatregelen om de digitale kloof te verminderen.

Aandacht voor de lokale economie

 • Coronabon voor elk gezin t.w.v. 10 EUR (totaal budget 28.000 EUR) te gebruiken bij een lokale handelaar.
 • Actief promoten van de Pittembon.
 • Handelaarsplatform op gemeentelijke website verder uitbreiden.
 • Versterken tijdelijk hulppunt lokale economie (o.a. hulp bij opstellen dossier voor federale en Vlaamse corona-premies of het informeren over allerhand maatregelen en subsidies).
 • Gratis gebruik openbaar domein bij heropstart van de horeca. 
 • Opmaak data-analyse van de economische implicatie van de corona-crisis i.s.m. Midwest

Aandacht voor land-en tuinbouw en korte keten

 • Verdere promotie en organisatie van de Korte Keten. 
 • Deelname provinciaal project 'Ik zomer West-Vlaams'.

Aandacht voor de zorg

 • Aanleg van een buffervoorraad van medische beschermingsmiddelen.
 • Opmaak draaiboek pandemieën